Winamp Erkennungs-Plug-in 1.0.0.1

Winamp Erkennungs-Plug-in 1.0.0.1

Copyright © 1997-2007 Nullsoft, Inc. – Shareware –
ra khỏi 9 phiếu
4 Stars User Rating
Trình duyệt plugin cho các trang web tham gia (winamp.com, shoutcast.com, spinner.com, music.aol.com, vv) để phát hiện sự hiện diện của Winamp và phiên bản và cung cấp nội dung phù hợp (ví dụ như. cho biết cho dù phiên bản của bạn Winamp hỗ trợ winamp: / / giao thức từ v5.57 và ở trên).

Tổng quan

Winamp Erkennungs-Plug-in là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Copyright © 1997-2007 Nullsoft, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 691 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Winamp Erkennungs-Plug-in là 1.0.0.1, phát hành vào ngày 07/01/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/01/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0.0.1, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Winamp Erkennungs-Plug-in đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Winamp Erkennungs-Plug-in đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Winamp Erkennungs-Plug-in!

Cài đặt

người sử dụng 691 UpdateStar có Winamp Erkennungs-Plug-in cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Copyright © 1997-2007 Nullsoft, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản